Bảo Hiểm

Điều kiện để đại lý bảo hiểm có thể bán sản phẩm liên kết đơn vị

Bảo hiểm liên kết đầu tư là một trong những sản phẩm bảo hiểm kết hợp nhiều tính năng và mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng, bảo vệ tài chính trước rủi ro cũng như tiết kiệm để đầu tư. Vậy Điều kiện để đại lý bảo hiểm có thể bán sản phẩm liên kết đơn vị ?

Bảo hiểm liên kết đầu tư là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phi lợi nhuận bao gồm hai phần: phần bảo hiểm và phần đầu tư và Bao gồm bảo hiểm liên kết chung và liên kết đơn vị.

Bảo hiểm liên kết chung, hay bảo hiểm hợp nhất đơn vị, là hai sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, trong đó phí bảo hiểm và quyền lợi được tách biệt thành một phần rủi ro và một phần đầu tư. Trong đó bên mua bảo hiểm có thể linh hoạt trong việc xác định phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Hãy cùng tham khảo với taichinh.vozz.vn nhé.

Video đại lý bảo hiểm là người đại diện cho khách hàng tham gia bảo hiểm

Giải thích cho câu hỏi điều kiện để đại lý bảo hiểm có thể bán sản phẩm liên kết đơn vị

Khi mua bảo hiểm liên kết đầu tư, tiền của bên mua bảo hiểm được chia thành hai phần: phần bảo hiểm và phần đầu tư.

Phần Bảo hiểm: Số tiền công ty bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường và chi trả cho người thụ hưởng trong trường hợp xảy ra tai nạn bất ngờ dẫn đến tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn của người mua.
Phân khúc đầu tư: Tiền được sử dụng để đầu tư vào Quỹ liên kết chung do một công ty bảo hiểm sở hữu.
Theo quy định của pháp luật, một công ty bảo hiểm được thành lập, hoạt động và được cấp phép theo pháp luật có thể thông qua hợp đồng đại lý bảo hiểm, ủy quyền cho đại lý thực hiện các hoạt động kinh doanh như bán bảo hiểm và bán bảo hiểm. Chúng tôi tính phí đại lý.

Điều kiện để đại lý bảo hiểm có thể bán sản phẩm liên kết đơn vị

Xem thêm : Thanh toán tiền điện bằng thẻ tín dụng

Hoạt động đại lý bảo hiểm là hoạt động giới thiệu bảo hiểm, chào bán, giao kết hợp đồng bảo hiểm và thực hiện các nhiệm vụ khác nhằm thực hiện hợp đồng bảo hiểm đã được công ty bảo hiểm chấp thuận.

Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của pháp luật trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm.

Để trở thành đại lý bảo hiểm liên kết đầu tư, tổ chức, cá nhân phải đáp ứng một số điều kiện sau:

Điều kiện chung hoạt động đại lý bảo hiểm

Cá nhân làm đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện sau đây:

 • Phải là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam.
 • Bạn phải đủ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
 • Bạn phải có giấy phép đại lý bảo hiểm do cơ sở giáo dục được Bộ Tài chính chấp thuận cấp.

Cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm

Cơ sở đào tạo luật sư bảo hiểm phải đáp ứng các điều kiện sau đây.

 • Có một chương trình đào tạo quy định.
 • Nhân viên đào tạo đại lý bảo hiểm phải có chuyên môn về bảo hiểm, hiểu biết pháp luật và kỹ năng đào tạo.
 • Có đầy đủ cơ sở vật chất để đảm bảo việc học hành.

Cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm phải cung cấp hồ sơ đề nghị Sở Tài chính phê duyệt chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm, bao gồm các tài liệu sau:

 • Văn bản đề nghị theo mẫu của Bộ Tài chính
 • Tài liệu mô tả kiến ​​thức của nhân viên đào tạo đại lý bảo hiểm để đảm bảo việc đào tạo.

Điều kiện cụ thể

2.1. Đại lý bán bảo hiểm liên kết phải:

Có ít nhất 03 tháng kinh nghiệm trong hoạt động đại lý bảo hiểm;
Không vi phạm Đạo luật về hoạt động đại lý bảo hiểm và Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đại lý của công ty bảo hiểm.
Nhận chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo và khóa học bảo hiểm tối thiểu 16 giờ từ công ty bảo hiểm của bạn.

2.2. Đại lý bảo hiểm bán bảo hiểm liên kết đơn vị phải:

 • Không vi phạm Đạo luật về hoạt động đại lý bảo hiểm và Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đại lý của công ty bảo hiểm.
 • Người đã được đào tạo và cấp chứng chỉ từ công ty bảo hiểm để hoàn thành khóa đào tạo về sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị

Đáp ứng một trong các điều kiện kinh nghiệm sau:

 • Người có hơn 01 năm kinh nghiệm đại lý bảo hiểm liên tục làm đại lý bảo hiểm
 • Là đại lý bảo hiểm, Có hơn 06 tháng kinh nghiệm làm việc liên tục trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo
 • hiểm và có chứng chỉ nghiệp vụ chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Quốc gia cấp.
 • Là đại lý bảo hiểm, bạn có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm liên tục làm đại lý bảo hiểm và có bằng cao đẳng trở lên chuyên ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.

Đọc thêm : Nợ xấu có vay thế chấp sổ đỏ được không ?

2.3. Đại lý bảo hiểm bán bảo hiểm liên kết chung phải:

 • Không vi phạm Đạo luật về hoạt động đại lý bảo hiểm và Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đại lý của công ty bảo hiểm.
 • Được công ty bảo hiểm đào tạo và cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học về sản phẩm bảo hiểm liên kết chung.
 • Có kinh nghiệm làm đại lý bảo hiểm trên 03 tháng hoặc có trên 01 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm hoặc tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.

Hợp đồng đại lý bảo hiểm phải có những thông tin nào dưới đây

Hãy theo giõi hợp đồng đại lý bảo hiểm phải có những thông tin nào ?

 • Tên, địa chỉ, Giấy phép thành lập và hoạt động, người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
 • Tên, địa chỉ, Giấy phép thành lập và hoạt động, người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ;
 • Ngày hiệu lực và thời hạn của hợp đồng đại lý bảo hiểm;
 • Nội dung, phạm vi hoạt động đại lý mà doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ủy quyền cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện;
 • Hoa hồng bảo hiểm và các khoản thanh toán khác (nếu có);
 • Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ;
 • Quyền và nghĩa vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
 • Thỏa thuận về cung cấp thông tin giữa doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
 • Điều khoản về chấm dứt hợp đồng đại lý bảo hiểm;
 • Quy định về giải quyết tranh chấp và tài phán.

Hoạt động nào bị nghiêm cấm đối với đại lý bảo hiểm

 • Cung cấp thông tin, quảng cáo sai sự thật về nội dung, phạm vi hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm; điều khoản, điều kiện bảo hiểm xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của bên mua bảo hiểm.
 • Ngăn cản bên mua bảo hiểm cung cấp thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm hoặc xúi giục bên mua bảo hiểm không kê khai các chi tiết liên quan đến hợp đồng bảo hiểm.
 • Tranh giành khách hàng dưới hình thức ngăn cản, dụ dỗ, mua chuộc, đe dọa nhân viên, khách hàng của doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm khác.
 • Khuyến mại khách hàng bằng các hình thức bất hợp pháp như hứa giảm phí bảo hiểm, hoàn trả phí bảo hiểm hoặc các quyền lợi khác mà doanh nghiệp bảo hiểm không cung cấp cho khách hàng.
 • Xúi giục bên mua bảo hiểm hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm hiện có để mua một hợp đồng bảo hiểm mới.

 

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button